Over weerverleden.nl

Op weerverleden.nl kun je weerhistorische gegevens terugvinden. Het weertype op de betreffende dag, windrichting, neerslag, hoeveel uren de zon scheen en nog meer gegevens zijn beschikbaar. De gegevens gaan terug tot 1 januari 1910.

Bij elke dag vind je bovendien een overzicht van de gebeurtenissen op die dag, bijvoorbeeld wie er op betreffende dag geboren zijn.

Op weerverleden.nl kun je opzoeken wat het weer was tijdens de Wk finale van '74 of wat het weer een jaar geleden was. Ook is bijvoorbeeld de jaarwisseling van 1950 te bekijken en je eigen geboortedag.

Dit project is tot stand gekomen om de historische weergegevens die de afgelopen honderd jaar bijgehouden zijn overzichtelijk te maken voor het publiek. Weerverleden.nl is opgezet door de jonge internetondernemers van u0192.

u0192 zijn internetondernemers die zich onderscheiden door de moderne kijk op de digitale wereld en combineert dit met de mogelijkheden op gebied van sociale media. Voor klanten van u0192 en ook voor zichzelf ontwikkelt, host en beheert u0192 diverse websites.

De gegevens van deze website zijn vrij te gebruiken voor niet commercieel gebruik mits voorzien van bronvermelding.

Voor uitleg wat de gegevens betekenen en hoe deze zijn verkregen zie uitleg weergegevens van weerverleden.nl.