weeralarm, verkeeralarm en spitsalarm

Voor 17 december j.l. heeft het KNMI een weeralarm afgegeven vanwege zware sneeuwval, voor in de povincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht. Tevens heeft Rijkswaterstaat een verkeersalarm afgegeven.
Wat betekent dat nu eigenlijk?

Het verschil zit 'm in 2 dingen:
Het weeralarm wordt uitgegeven door het KNMI is van kracht als er een extreme situatie dreigt te ontstaan. Dit is als de maatschappij dreigt te ontwrichten of wanneer er levensgevaarlijke omstandigheden dreigen.
Het verkeersalarm door Rijkswaterstaat afkondigt geeft aan dat deze organisatie automobilisten afraadt om de weg op te gaan en alleen in noodgevallen hiervan af te wijken. 18 Januari 2007 was de eerste keer dat een dergelijk alarm werd afgegeven.

Beide hebben dus wel degelijk met elkaar te maken, het KNMI geeft een algeheel weerbeeld af en baseert hier het al dan niet alarmeren op en Rijkswaterstaat bekommert zich om dat wat er op de weg afspeelt.  

Naast bovenstaande 'alarmen' bestaat er ook nog zoiets als een spitsalarm in Nederland. Deze wordt door de ANWB afgegeven als deze bond zich geroepen voelt om te waarschuwen voor extreem zware ochtendspits met een verwachting van minimaal 500 km file. Hiermee vraagt men aan automobilisten om hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Op zondag #20081123 23 november 2008# werd deze voor het eerst afgegeven en de #20081124 daaropvolgende maandag# ook weer.
Het spitsalarm zou je dus kunnen zien als een extra verkeersalarm dat in de drukste tijd (spitsuur) wordt uitgegeven.